Wat is de staat van het tripartite overleg in Nederland? Wat is er de afgelopen jaren veranderd aan de legitimiteit van het Poldermodel en de effectiviteit hiervan? In hoeverre zou het model moeten worden gerevitaliseerd en wat voor governance-systemen zouden dan geschikt zijn? Dit zijn vragen waar het Polderboek-project zich op richt. Het Polderboek is een verzameling analyses van verschillende auteurs gebundeld in een boek, uitgegeven door Amsterdam University Press. Het boek is hier gratis beschikbaar:
Download hier
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de achtergrond van het Polderboek op de project-pagina. Het Polderboek wordt gefinancierd door Instituut Gak en georganiseerd vanuit het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). De projectcoördinator is Maarten Keune, co-directeur van het AIAS en hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met hem opnemen. De volgende schrijvers zijn betrokken bij dit project:

Hoogleraar Institutional Policy Analysis aan de Vrij Universiteit Amsterdam
Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam
Emeritus professor Empirical Sociology aan de Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam
Universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden
Senior beleidsadviseur bij werkgeversvereniging AWVN
Hoogleraar Internationaal Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Universitair Hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden
Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt- de arbeidsmarkt van het onderwijs, REFLECT- Tilburg Law School

Deze website beoogt relevante bronnen over De Polder samen te brengen en toegankelijk te maken, waaronder boeken en publicaties, rapporten en andere relevante artikelen. Hieronder wordt een voorbeeldselectie van de bronnen weergegeven:
  • ongefilterd
  • Artikelen
  • Boeken
  • Publicaties
The Politics of Welfare Reform in Continental Europe
The core question is straightforward: is the Bismarckian or, if you wish, the Conservative, or Continental welfare model being undone? Where is it heading? The answers I have managed to distill from my reading are less straightforward. In an attempt to arrive at some kind of clarity, I am tempted to conclude the following: one, the glass seems only half full (or half empty if you prefer); two, there is a striking degree of convergence in the Bismarckian nations’ adaptation profiles; three, and rather para- doxically, almost all nations’ reform endeavors look rather incoherent. They are moving in a similar direction, but whereto? Is it just the same old model in new packaging? Are they forging a new, hitherto undefined, model? Are they closing in on either the Liberal or Social Democratic alternative? Or will they emerge as hybrids? In order to assess where the Bismarckian model is heading we obviously also need to keep in mind that its regime-competitors are in the midst of transformation, too.
Polderen maakte Nederland welvarend, maar inmiddels is het best een ouderwets model
Polderen maakte Nederland welvarend. Maar inmiddels is het best een ouderwets model: waar zijn de milieuvraagstukken, waar is Europa? Voordat we ermee doorgaan moet al dat overleg eerst maar eens herijkt worden.
A History of Western Political Thought
This is an old-fashioned history of political thought. It gives an account of great texts. These texts are chosen either because they are great in themselves or because they have influenced other texts or the world. I have no particular story-line. I did try to keep one going, but it refused to work except intermittently. I began to try to write a history of political thought from the bottom up, so to speak, concentrating on the ruled as well as upon rulers. It has always struck me that there has never been enough attention paid to the nature of the people—sometimes the crowd, sometimes the mob—who are to be ruled. A particular thinker’s view of the raw material of government is bound to affect what that thinker thinks rule can and should be like.
A Critical Comparison of the Dutch, Scandinavian, Swiss, Australian and Irish Cases versus Germany and the United States
The very positive economic and particularly employment development that took place in the decade up to 2001 (or even longer) in Denmark, Ireland, the Netherlands, Australia and, since the second half of the 1990s, Finland and Sweden has been at the centre of much recent discussion in comparative political economy. Because this development contrasts markedly with near stagnation in France, Germany and Italy, it has been characterised in terms of ‘miracles’ and ‘models’. The Netherlands and Denmark attracted the most attention because their strong employment growth and employment stabilisation at very high levels, respectively, occurred in the framework of welfare systems that are still comparatively generous and that clearly differ from the usa and the uk. In the latter two countries, high employment and low unemployment went together with levels of inequality and poverty not (yet?) acceptable in the northwest of the European continent.


Een overzicht van alle gerelateerde bronnen wordt weergegeven op de Bronnen-pagina. Uiteraard houden wij ons zeer aanbevolen indien u nog ander bronmateriaal over De Polder heeft. Ook als u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project kunt u contact opnemen via de Contact-pagina.