Het gezicht van de publieke zaak
Het openbaar bestuur heeft de afgelopen jaren een steeds prominentere plaats gekregen in het politieke en wetenschappelijke debat. Was die discussie aanvankelijk nog beperkt tot kringen van bestuurskundigen, in betrekkelijk korte tijd is het een onderwerp geworden waarover door vele commentatoren wordt gepubliceerd. Uiteraard laten ook diverse adviesorganen, de wrr incluis, zich niet onbetuigd. De Raad heeft de afgelopen tien jaar al eerder aan de toekomst van het openbaar bestuur aandacht besteed. Te denken valt aan Lerende overheid (2006), Bewijzen van goede dienstverlening (2004) en Het borgen van publiek belang (2000).
Auteur
Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag & Steven Schouten (red.)
Uitgever
Amsterdam University Press
Download
Overeenkomstige bronnen