Op Steenworp Afstand
Het voorliggende boek, onder redactie van Paul den Hoed en Anne-Greet Keizer, bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een beeld geschetst van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap van advisering. De verschillende fases in de ontwikkeling van de adviesorganen gedurende die eeuw worden in dit deel, dat is geschreven door Paul den Hoed, behandeld. De geschiedenis van de wrr wordt ge- schreven tegen die achtergrond. In het tweede deel wordt door Anne-Greet Keizer ingegaan op zusterinstellingen van de wrr in andere landen en hoe die zich hebben ontwikkeld tegen de achter- grond van de institutionele context van die landen. Het derde deel dat is geschreven door ondergetekende en Anton Hemerijck reflecteert op de betekenis van beleidsle- ren als dienst aan de democratie.
Auteur
Paul den Hoed en Anne-Greet Keizer (red.)
Uitgever
WRR
Download
Overeenkomstige bronnen